Asiakasrekisterin pitäjä

S.M.A.R.T. Thinking Oy, Korvenkuja 8, 41160 Tikkakoski
040 8467489, info@smartthinking.fi

Yhteyshenkilö asiakasrekisteriä koskevissa asioissa

Kaija Toivakka, Korvenkuja 8, 41160 Tikkakoski
040 8467489, info@smartthinking.fi

Rekisterin nimi

S.M.A.R.T. Thinking Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakasuhteiden hoitamiseen henkilötietolain 8 § mukaisesti. Rekisteriä käytetään myös tiedottamiseen silloin, jos S.M.A.R.T. Thinking toiminnassa tai palveluissa tapahtuu muutoksia, jotka koskettavat tai voivat koskettaa myös asiakasta itseään tai tämän tilaamiin töihin kohdistuvia yleisiä muutoksia.   

Asiakasrekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yrityksen nimi
  • Laskutusosoite
  • Käynti-/postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti asianomaiselta eli asiakkaalta itseltään asiakkussuhteen hoitamista ja tilattujen töiden ja tuotteiden laskuttamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta S.M.A.R.T. Thinking Oy:n ulkopuolisille tahoille muuta kuin silloin, jos tarvitaan kirjanpidollista apua erääntyneiden saatavien vuoksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee S.M.A.R.T. Thinking Oy toiminnanohjausjärjestelmässä ja taloudenhallintaohjelmistossa, joihin on pääsy ainoastaan yrityksen omistajalla. Pääsy kumpaankin järjestelmään on suojattu erikseen salasanoilla, jotka ovat ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa. Salasanojen varmuuskopiot sijaitsevat erillisessä salasanojen tallennusohjelmistossa, jonne on niinikään salasanalla suojattu pääsy. Salasanat ovat ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa. 

Asiakasrekisteriä ei ole erikseen säädetty salassapidettäväksi materiaaliksi, mutta siihen pääsee käsiksi ainoastaan salasanalla, joka on tiedossa vain yrityksen omistajalla.